Hoe betalen, voorschot?

Als uw toestel bij het eerste bezoek kan hersteld worden betaalt u naar keuze met een bankkaart (Bancontact, Maestro) of cash.
Als er onderdelen moeten besteld worden dient altijd een voorschot betaald te worden.
Horecazaken, firma's en alle vennootschappen die over een btw-nummer beschikken kunnen op factuur betalen.
De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.

HerstelBar is een dienst van Songlines bvba,
voorschotten kunnen worden gestort op het rekeningnummer IBAN BE76 363 0074260 95

Waarborg op de herstelling

De algemeen geldende norm is dat op een herstelling waarbij onderdelen vervangen zijn, een garantie geboden wordt op de vervangen onderdelen  (dus niet op het toestel) van 6 maanden.

Ook als er geen onderdelen vervangen geweest zijn geeft HerstelBar toch een waarborg als de fout zich binnen 3 maand opnieuw voordoet. Het moet dan wel over dezelfde fout gaan zoals ze origineel gemeld en beschreven is in uw aanvraag. Dan komen wij opnieuw langs zonder extra kosten.

Verantwoordelijkheid

HerstelBar kan onder geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen die zich na het bezoek kunnen voordoen zoals wateroverlast, brand, excessief water of elektriciteitsverbruik etc. Het toestel wordt na herstelling door ons getest bij voorkeur in het bijzijn van de bewoner, vanaf dat ogenblik zijn wij niet meer aansprakelijk. Ook als er niet kan getest worden (geen waterdruk bijvoorbeeld, of bewoner/eigenaar niet aanwezig) zijn wij niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade.

Regio

HerstelBar opereert vanuit Gent en kan interventies doen in de provincie Oost-Vlaanderen. Voor klanten buiten de regio Groot-Gent. worden verplaatsingskosten berekend op basis van afstand van Gent.

Eco-mobiel

Eco service Gent centrum: Inwoners van de autoluwe zones in Gent centrum kunnen tot eind 2016 genieten van een korting van 10% als lancering van deze eco-mobiele dienst.